Zakoni

 

 

Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima (Sl. novine F BiH, broj 35/09) - LINK

Zakon o poticanju razvoja male privrede (Sl. novine F BiH, broj 19/06) - LINK

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja male privrede (Sl. novine F BiH, broj 25/09) - LINK