Interni propisi

 

Interni propisi OKKS- dokumente možete pogledati ili ih sačuvati na računar

 

Poslovnik o radu nadzornog odbora -LINK

Poslovnik o radu upravnog odbora - LINK

STATUT OBRTNIČKE KOMORE KANTONA SARAJEVO - LINK

UPUTSTVO ZA OBRAČUN I UPLATU ČLANARINE OBRTNIČKOJ KOMORI KANTONA SARAJEVO - LINK

PRAVNI OSNOV:
1.    Član 62 Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (Sl. novine broj: 35/09, 42/11 )
2.    Pravilnik o visini, raspodjeli i načinu uplate članarine obrtnika i osoba koje obavljalju srodne djelatnosti (Sl. novine FbiH, broj: 52/10 i 73/11)
3.    Dopune pravilnika
4.    Odluka o visini komorske članarine, raspodjeli između udruženja, te udruženja lica koja obavljalju djelatnosti i obrtničkih komora kantona i Obrtničke komore FBiH, te način uplate komorske članarine

OSNOVICE, ROKOVI I STOPE ZA OBRAČUN ČLANARINE ZA 2020. GODINU

Osnovice (Osnovice za obračun doprinosa za 2020. godinu, Sl. novine FBiH, broj: 95/19)

Slobodna zanimanja ......................................................................1.560,00
Djelatnosti obrta i srodne djelatnosti ...........................................922,00 ili 780,00
Djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu ........................................ 411,00 ili 355,00

Stari tradicionalni zanati ................................................................ 355,00
Taxi prijevoz ..................................................................................... 355,00

UPLATA ČLANARINE


Uplata se vrši jednim platnim nalogom i to :

Primatelj: Obrtnička komora Kantona Sarajevo

Žiro račun: 3387302220433691 UniCredit banka d.d.

Svrha doznake: Članski doprinos za 2020. godinu

JMB: Identifikacioni broj

Porezni period: 01.01.2020 – 31.12.2020

Vrsta prihoda: 722567

Šifra općine – sjedište obrta

Vrsta uplate: 0

Rok za predaju ČOK obrazca je 28. februar naredne godine, za prethodnu godinu.

Članarina se odnosi samo na vlasnike obrtničkih radnji, bez obzira na broj uposlenih radnika.

Napomena: Obaveza plaćanja članarine postoji i za obrte i za djelatnosti koje su srodne obrtu, a registrovane su kao  dopunska ili dodatna djelatnost.

PRIMJER: Podaci o obračunu i uplati članarine Obrtničkoj komor i- 2020.godina

 

 

Uplata se vrši akontativno po kvartalima kako slijedi:

Tromjesečje

Zaduženje

Dospijeće

Zaduženje za razdoblje

I

15.02

28.02

Januar – mart

II

15.05

31.05

April – juni

III

15.08

31.08

Juli – septembar

IV

15.11

30.11

Oktobar - decembar

 

Redni broj

ELEMENTI

IZNOS (KM)

1.

Osnovica za obračun doprinosa

(podatak sa rednog broja 10. obrasca 2002)

922,00

2.

Ukupno ( redni broj 1 x 12 mjeseci)

10.064,00

3.

Stopa za obračun članarine*

1%

4.

Obračunata članarina za period od 01.01. do 31.12.2020.

(redni broj 2 X redni broj 3)

110,64

5.

Uplaćeno za obračunski period od 01.01.do 31.12.2020.

0,00

6.

Razlika za uplatu

110,64