Stručna služba

Komorska služba Obrtničke komore Kantona Sarajevo obavlja stručne, administrativne, pomoćne i druge poslove, te pruža podršku radu tijela Obrtničke komore Kantona Sarajevo.

 

Sjedište Komorske službe Obrtničke komore Kantona Sarajevo je u Sarajevu, Čobanija 18.-20.

 

Komorsku službu čine:

 

  • Kemal Isanović, sekretar
  • Kenan Čomor, finansijsko-administrativni poslovi

 

Radno vrijeme Komorske službe je ponedjeljak – petak, od 8:00 do 16:00 sati

 

Kontakti: