NovostiNajave i poziviObavještenja

JAVNI POZIV za finansiranje pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjesečnu neto plaću (u FBiH) za period trajanja zabrane obavljanja djelatnosti u mjesecu martu i aprilu 2021.godine

Ministarstvo privrede KS je objavilo Javni poziv za finansiranje pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjesečnu neto plaću (u FBiH )za period trajanja zabrane obavljanja djelatnosti u mjesecu martu i aprilu 2021.godine.


Rok za dostavljanje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva. Zadnji dan za prijavu na ovaj Javni poziv je 15.05.2021.godine.


Prijave se podnose Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, ISKLJUČIVO preporučeno putem pošte na adresu: Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, ulica: Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, 71000 Sarajevo. 


U jednoj koverti može se dostaviti samo jedna prijava na ovaj Javni poziv.
Kompletan tekst Javnog poziva i obrazac za prijavu možete preuzeti na linku ispod:


https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-poziv-za-finansiranje-pripadajucih-poreza-i-doprinosa-na-minimalnu-mjesecnu