NovostiNajave i pozivi

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo - Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata - obrta za 2021. godinu

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je objavilo Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata – obrta za 2021. godinu.

Pravo učešća po osnovu Javnog poziva za dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata – obrta za 2021. godinu  imaju obrtnici čije je sjedište obrta i prebivalište u Kantonu Sarajevo, a koji ispunjavaju uslove i kriterije propisane u čl. 1. I 2. Uredbe  o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata – obrta. Podnosioci zahtjeva moraju kao osnovnu djelatnost da obavljaju stare i tradicionalne  zanate – obrte obuhvaćene popisom obrta – zanata, a koji su navedeni u članu 2. Uredbe. (Uredba dostupna na linku: https://propisi.ks.gov.ba/sites/propisi.ks.gov.ba/files/Uredba_o_kriterij._i_postup.za_ostvariv._prava_na_podst._sredstv.za_ocuvanje__starih_zanata_0.pdf).

Zahtjevi – prijave se podnose u zatvorenoj koverti preporučeno putem pošte ili na protokol Kantona Sarajevo, na adresu: Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića  broj 1, sa naznakom (Javni poziv – podsticajna sredstva za tradicionalne i stare zanate – obrte). Na poleđini koverte obavezno se navodi  naziv podnosioca prijave, adresa i kontakt telefon, te se ovjerava pečatom. 

Rok za dostavljanje zahtjeva - prijava po ovom  Javnom pozivu  je 30 dana od dana objave Javnog poziva.  

Javni poziv sa pratećim obrazcem, dostupan je na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, na linku:
https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-poziv-za-dodjelu-podsticajnih-sredstava-za-ocuvanje-i-razvoj-4